#author("2022-04-26T12:26:35+09:00","","")
Tranh trúc chỉ là nhân tố trong những loại tranh rất gần gũi, quen thuộc với người Việt. Đây là loại hình nghệ thuật sáng tạo từ những vật dụng mộc mạc, xuất hiện rất nhiều ở vùng quê Việt, đó chính là tre, trúc và các loại cây thuộc họ nhà tre.Theo tin tức trên trang Wikipedia thì:Washi (Hòa chỉ) là từ mô tả 1 loại giấy thủ công của người Nhật. Hanji (Hàn chỉ) là từ mô tả 1 loại chỉ giấy thủ công của người Hàn Quốc.Thì ở đây Trúc Chỉ là từ để định danh một loại hình giấy nghệ thuật, nghệ thuật giấy thủ công mới của người Việt. Với hình tượng cây tre/ trúc là tượng trưng văn hóa và ý tưởng dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật Trúc Chỉ không chỉ là “giấy” mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tinh hoa mới.Hàng nghìn bức tranh trúc chỉ khi ra đời đã không giống nhau, mỗi bức là một tác phẩm nghệ thuật cộng với sự sáng tạo của nghệ nhân làm ra nó.Tranh giấy trúc chỉ càng được nổi bật hơn với sự bổ sung cho nhau của ánh sáng xuyên qua tranh. Trúc chỉ hiện được công nhận và tăng trưởng rộng rãi tại Huế và hiện nay đang lan rộng ra toàn Việt Nam. Trúc chỉ cũng đã từng nhận được nhiều giải thưởng của cả hai lĩnh vực ở cấp quốc gia và cấp quốc tế. https://mocgiagroup.vn/vach-ngan-phong-tho/ https://mocgiagroup.vn/tranh-truc-chi/
#author("2022-06-12T14:47:54+09:00","","")

  編集 差分 バックアップ 添付 名前変更   新規   ヘルプ   最終更新のRSS
下部メニューへ
THEATRYTHM FINAL FANTASY ALLSTAR CARNIVAL(シアトリズム ファイナルファンタジー オールスターカーニバル)攻略情報wiki

当wikiは非公式の攻略wikiです。情報の妥当性や正確性について保証するものではなく、一切の責任を負いかねます。
当wikiを利用することによって生じるいかなる損害も当サイトでは補償致しません。
当wikiで使用しているゲームに関わる画像、情報等の権利は、株式会社スクウェア・エニックスに帰属します。

当wikiに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。
Copyright (C) indieszero/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA